Reorganisaties en herstructureringen

Wat doet u bij financiële tegenslagen?

Voor werkgevers zijn omstandigheden als omzetdaling, het faillissement van een klant, werkvermindering, en/of een (gedeeltelijke) staking van de bedrijfsactiviteiten op zichzelf al voldoende redenen voor zorg. Deze omstandigheden hebben veelal consequenties voor de werkgelegenheid, zodat een reorganisatie of herstructurering noodzakelijk is.
En dan? Dan kunt u bouwen op CBSA.
Geen lange trajecten, maar snelle en praktische oplossingen op maat. Zo hebt u binnen de kortste keren weer een onderneming die blaakt van financiële gezondheid.

Reorganiseren en/of herstructureren vereist een gedegen voorbereiding. Ook een adviestraject van de ondernemingsraad kan aan de orde zijn. Daarnaast rust op de werkgever de zorgplicht om werknemers te helpen bij het vinden van een andere baan, dan wel op andere wijze te compenseren voor het verliezen van de arbeidsplaats. Een correcte afwikkeling van het dienstverband, bijvoorbeeld door het aangaan van een beëindigingsovereenkomst, is gewenst. CBSA voorziet u tijdens de reorganisatie van het juiste advies.

CBSA heeft ruime ervaring met alle aspecten van reorganisaties en herstructureringen. Onze schakelen ons met succes in voor bijvoorbeeld:

  • saneringen
  • doorstarts
  • herfinancieringen
  • (collectieve) ontslagen
  • aansprakelijkheidskwesties.