Kostenbesparingstrajecten, cashmanagement en schuldhulpverlening

Kostenbesparingstrajecten

Aan de hand van een kostenbesparingsmodel brengen wij zeer adequaat directe en indirecte kostenbesparingen voor u in kaart. Tevens geven wij aan waar optimalisaties in de diverse bedrijfsprocessen  kunnen worden aangebracht. Wij hebben veel ervaring in de kostprijsopbouw en kostenstructuur in vele bedrijfssectoren zodat wij een gedegen advies kunnen geven. CBSA begeleidt het gehele besparings- en optimalisatie traject, waarbij geldt: 'no cure no pay'. Pas bij het daadwerkelijk realiseren van besparingen, brengen wij onze dienstverlening in rekening.

  • adequaat kostenbesparingsmodel geeft inzicht in directe en indirecte kostenbesparingen inzake inzet van personeel
  • besparingen liggen veelal tussen de 5% en 20%, afhankelijk van de situatie
  • begeleiding bij daadwerkelijke realisatie van kostenbesparingen
  • 'no cure no pay': uitvoeren besparingstraject kost u niets, als het u niets oplevert

Cashmanagement en schuldhulpverlening

Om allerlei redenen kan een gezonde onderneming in korte tijd in ernstige financiële problemen komen. Het ondernemerschap brengt tenslotte risico’s met zich mee die niet altijd vooraf zijn in te schatten. De markt kan instorten, grote opdrachtgevers kunnen wegvallen.

Als u in de financiële problemen zit of dreigt te komen, is het vooral zaak snel te handelen. Alleen dan kan de schade worden beperkt en een faillissement worden voorkomen. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de oplossingen voor uw problemen. Dan kunt u zich weer concentreren op het ondernemen zelf. Goed voor u én voor uw schuldeisers!

Schuldhulp voor ondernemers die willen doorstarten

Wanneer de onderneming (los van de schulden) levensvatbaar is, biedt voortzetting van de onderneming voor alle betrokkenen de beste kans op een oplossing. Wij adviseren u over de mogelijkheden om een krediet aan te vragen en kunnen uw schuldeisers verzoeken om tijdelijke uitstel van betaling. Dit geeft u even lucht om orde op zaken te stellen en voorkomt dat uw financiële situatie nog slechter wordt.

Zodra bekend is hoeveel schuld u heeft en wat het krediet is dat u kunt ontvangen, doen wij een betalingsvoorstel aan uw schuldeisers. Zo nodig vragen wij de schuldeisers hierbij gedeeltelijke kwijtschelding van de vordering. Wanneer zo’n voorstel wordt afgewezen, kunnen wij het bij de rechtbank indienen voor een dwangakkoord.

De kans is groot dat u op deze manier van uw schulden afkomt en binnenkort een gezonde doorstart kunt maken met uw onderneming.

Door jarenlange ervaring in ondernemerschap en ondersteuning van ondernemers, weten wij de weg en hoe deze te bewandelen. Wij zijn een laagdrempelige onderneming die er voor staat u oprecht te helpen tegen zeer lage tarieven en deze op te stellen per genomen traject.

Buiten onze expertise in schuldhulpverlening en bemiddeling met incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en crediteuren, bieden wij ook de volgende diensten aan:

  • adequaat kostenbesparingsmodel geeft inzicht in directe en indirecte kostenbesparingen inzake inzet van personeel
  • besparingen liggen veelal tussen de 5% en 20%, afhankelijk van de situatie
  • begeleiding bij daadwerkelijke realisatie van kostenbesparingen
  • 'no cure no pay': uitvoeren besparingstraject kost u niets, als het u niets oplevert