Bedrijfsadvies- en ondersteuning, interim management en begeleiding

CBSA is uw gesprekspartner voor de toekomst van uw bedrijf en heeft kennis van uw branche. Wij weten wat er speelt. Maar deze kennis gaat verder. Wij volgen marktontwikkelingen op de voet en maken de vertaalslag van ontwikkelingen naar kansen voor uw bedrijf. U krijgt van ons adviezen waar u als ondernemer direct mee aan de slag kunt.

CBSA ondersteunt u bij kleine en grote vraagstukken. Wij begeleiden u bijvoorbeeld bij investeringsvraagstukken en bij het verbeteren van uw bedrijfsrendement. We weten waar u als ondernemer voor staat en zijn actief betrokken bij uw organisatie. CBSA stelt kritische vragen en draagt inhoudelijk bij aan een heldere toekomstvisie en strategie.

Wij schetsen een helder beeld van kansen, maar ook van mogelijke bedreigingen voor uw organisatie. Wij zorgen voor de juiste basis voor het nemen van strategische beslissingen. Bij iedere stap, van start tot beëindiging van uw bedrijf, ondersteunt CBSA u.

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

  • (interim) managementbegeleiding / rendementsanalyse
  • advies over bedrijfsoverdrachtc.q. bedrijfsbeëindiging
  • advies over samenwerkingsverbanden
  • strategisch advies voor de lange termijn
  • investeringsbegeleiding / liquiditeitsprognoses
  • financieringsadvies
  • individuele ondernemerstesten
  • opstellen ondernemersplan inclusief exploitatieprognose
  • advies bij de start van een eigen bedrijf