Administraties, jaarrekeningen en belastingen

CBSA heeft alles in huis om al uw administratieve werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Hierbij kunt u denken aan:

  • het  verzorgen van uw administratie
  • het samenstellen, beoordelen of controleren van jaarrekeningen en andere financiële overzichten
  • het uitvoeren van  bijzondere onderzoeken en adviesopdrachten
  • belastingadvies

Fiscale wet- en regelgeving veranderen continu. Het is onmogelijk om naast de dagelijkse werkzaamheden in uw onderneming op de hoogte te blijven van alle fiscale regels. CBSA volgt de ontwikkelingen in het fiscale recht op de voet en vertaalt deze in begrijpelijke taal voor uw onderneming.

CBSA verzorgt voor u de fiscale aangiften voor:

  • inkomstenbelasting
  • omzetbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • loonbelasting.

Naast het verzorgen van fiscale aangiften, adviseert en begeleidt CBSA u op economisch, juridisch en fiscaal terrein. Binnen ons full-service concept leggen wij bij de beoordeling van de mogelijkheden steeds de combinatie met de andere disciplines.

CBSA analyseert en beoordeelt uw fiscale en financiële positie en bepaalt op welke manier zij voor u een fiscaal optimum kunnen bereiken. Voor ieder fiscaal probleem zoeken wij een oplossing. Daar waar anderen ophouden gaan wij, binnen de kaders van de wet- en regelgeving, verder. CBSA komt op voor uw belangen en treedt op als gesprekspartner met de Belastingdienst. Waar nodig tekenen wij bezwaar of beroep voor u aan en vragen wij voor u om uitstel van betaling.