Sociale media onderdeel van uw strategie

01-05-2015

Er zijn nog maar weinig ondernemers die sociale media een hype vinden waar je verder geen aandacht aan moet besteden. De meeste ondernemers weten dat ze er iets mee moeten maar hoe, wat, wanneer en waarom is vaak heel lastig om in te vullen. Daarnaast starten er iedere dag wel adviesbureaus op het gebied van sociale media met ieder een eigen visie. Belangrijke vragen zijn wat mij betreft:

  • Hoe stel je een passende sociale media strategie vast?
  • Hoe zorg je ervoor dat je je houdt aan deze strategie?
  • Hoe creëer je draagvlak in je organisatie?
  • Hoe meet je of het werkt?  

Naar mijn mening is de sociale media strategie een onderdeel van de totale strategie van het bedrijf; maar is die wel duidelijk omschreven of staat die überhaupt wel vast?? De bedrijfsstrategie is de basis van alles! Vaak weet de directeur eigenaar/directie de strategie prima uit te leggen, maar op het moment dat je de gemiddelde medewerker vraagt naar de strategie dan ben ik tegenwoordig niet meer verbaasd als het antwoord niet hetzelfde is als van de eigenaar. Dat is de angel die vaak tot het falen van dit soort verandertrajecten leidt!

Sociale media is een van de voorbeelden van implementaties die vaak gedragen worden door een te beperkt deel van de organisatie. Zonder draagvlak zijn deze gedoemd te mislukken of zullen op zijn minst niet het gewenste effect bereiken. Overigens geldt dit niet alleen voor iets als sociale media…

Veel vaker wordt de impact van een gebrek aan draagvlak onderschat en de kosten van het falen van implementaties zijn zonder uitzondering substantieel hoog! Het voorkomen hiervan is wat mij betreft een van de grootste uitdagingen die elk project met zich mee brengt.

Hoe het voorkomen kan worden is een vak apart. Vele bladzijden zijn er geschreven over de theorie achter een succesvol implementatietraject en daar kan ik nog veel blogs aan wijden, maar naar mijn mening is de betrokkenheid van de organisatie essentieel!

Na een, hopelijk succesvolle implementatie is het bewaken van het traject en meten van de uitkomsten maar een uitvloeisel. De technieken daarvoor zijn voorhanden maar er zijn mensen die dat veel beter uit kunnen leggen dan ik!

Terug naar blogoverzicht