Je factuur niet betaald? En nu?

30-03-2017

Allereerst is het natuurlijk erg vervelend wanneer je facturen niet worden voldaan door de afnemer. Je hebt goederen geleverd of diensten verricht en krijgt hiervoor niet betaald. Uiteraard moet je je eigen “incassoprocedure” opstarten, eventueel met ondersteuning van derden.

Vanaf 1 januari 2017 is het terugvragen van de btw op je niet betaalde facturen vereenvoudigd. Voorheen moest je een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst en vertraagde de afwikkeling van faillissementen de teruggave van de btw. Voor vorderingen die zijn ontstaan na 1 januari 2017 geldt dat je de btw uiterlijk één jaar nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken mag terugvragen. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

Hoe vraag je dit terug?

Het bedrag van de teruggaaf mag je verwerken in de aangifte omzetbelasting over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de één-jaarstermijn is verstreken. Je kunt ervoor kiezen om het terug te vragen bedrag op te nemen als voorbelasting of als negatieve omzet te verwerken.

Oude vorderingen

Vorderingen die zijn ontstaan voor 1 januari 2017 en die op basis van de oude regelgeving nog niet oninbaar zijn op 1 januari 2017 moeten nog wel per brief worden teruggevraagd, deze mag je niet zelf in de aangifte corrigeren.

Let op bij niet betalen van facturen

De consequentie van de wetswijziging is ook dat wanneer je zelf facturen niet binnen een jaar na het verstrijken van de betalingstermijn betaald, je het recht op vooraftrek van de btw verliest. Deze moet je dus corrigeren en terugbetalen aan de Belastingdienst.

Als later blijkt dat facturen toch worden ontvangen dan wel worden betaald, moet je dat uiteraard corrigeren in je aangifte omzetbelasting zodat een en ander alsnog juist wordt aangegeven.

Terug naar blogoverzicht